Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII

www.sammills.com
 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. DEFINIȚII
 3. CONȚINUTUL SITE-ULUI. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR
 4. CONDUITA UTILIZATORULUI
 5. LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE
 6. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
 7. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
 8. PUBLICITATEA
 9. MODIFICĂRI
 10. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE
 11. FORȚA MAJORĂ
 12. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR
 13. DISPOZIȚII FINALE
 14. SUPORT

1. DISPOZIȚII GENERALE

  1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.sammills.com este deținut și administrat de societatea SAM MILLS INTERNATIONAL SA, cu sediul în sat Botiz, str. Mioritei nr. 151, jud. Satu Mare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J30/746/2022, cod de identificare fiscală RO46440697, reprezentată legal de Mihai Gavris, avand date de contact: +40261806031, email office@sammills.com (denumită în continuare „SAM MILLS”, „Societatea” sau „Platforma”).
  2. Termenii şi Condițiile au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei www.sammills.com, comercializate de către Societate.
  3. Utilizarea Platformei necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
  4. Termenii și Condițiile SAM MILLS se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează Platforma sau încheie Contracte la Distanță.
  5. Informațiile prezentate în cadrul paginii www.sammills.com cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  6. Acceptarea Termenilor și Condițiilor www.sammills.com este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
  7. Navigarea în cadrul www.sammills.com, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor www.sammills.com.
  8. Societatea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei www.sammills.com, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
  9. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Platformă, inclusiv imaginile și prezentările media, nu reprezintă o obligație contractuală din partea subscrisei.
  10. În cazul în care platforma ww.sammills.com este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Societatea își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul www.sammills.com.
  11. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor www.sammills.com, alterarea conținutului platformei www.sammills.com, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc Platforma, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc.) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

2. DEFINIŢII

Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în prezentul document, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Autentificare în cont

Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul www.sammills.com în timpul procesului de creare al Contului;

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul www.sammills.com, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile, etc);

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea www.sammills.com şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client

Orice persoană fizică care are vârsta de minim 16 ani sau persoana juridică care vizitează www.sammills.com și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont;

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Platformă, în special despre Campaniile Promoţionale și Produsele oferite spre vânzare în cadrul www.sammills.com, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Cont client

Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către www.sammills.com, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Platformei şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);

Contract la Distanţă

Contract încheiat intre vânzător și cumpărător fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, în temeiul căruia vânzatorul transferă sau se angajează sa transfere proprietatea asupra produselor către cumparător, iar cumpărătorul plătește sau se se aganjează sa platească prețul produsului/produselor, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile www.sammills.com.

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul www.sammills.com de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături

Serviciul pe care Platforma îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al www.sammills.com şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Cumpărător

Utilizator sau client care efectuează o Comandă și achiziționează minim un produs prin intermediul platformei.

Curier

Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

Legislaţia Incidentă

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Ordonanța de Urgență nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Momentul încheierii contractului la distanță

Confirmarea disponibilității stocului și acceptării de către Vânzător a comenzii transmise de către cumpărator concluzionață printr-o notificare de expediere a comenzii (momentul în care vânzătorul se angajează sa transfere proprietatea asupra produselor către cumparător). Notificarea cumpărătorului privind confirmarea primirii comenzii NU echivalează cu acceptarea comenzii în sensul încheierii contractului între Vânzător si Cumparător.

Parolă

Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.

Preț de vânzare

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.sammills.com, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator.

Produs

Bunul mobil listat în cadrul www.sammills.com, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului în schimbul achitării Prețului;

Recenzie/review

Opinie personală sub formă de text sau rating (număr de stele acordate de la 0 la 5) acordată unui produs prezentat de Vânzător pe platforma www.sammills.com, care provine de la un cumpărător care a utilizat sau a achizitionat efectiv produsul.

Termeni şi Condiţii www.sammills.com

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul www.sammills.com, stabileşte drepturile și obligațiile părților implicate, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică care vizitează www.sammills.com și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

3. CONȚINUTUL SITE-ULUI. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI

3.1. Conținutul site-ului

   1. Prin magaziul online, SAM MILLS prezintă și oferă servicii de vânzare a produselor de morarit si panificatie.
   2. SAM MILLS poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care Societatea are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp sau in limita stocului disponibil.
   3. Toate informațiile prezente în această platformă sunt oferite cu bună credință. Imaginile publicate pe platformă aparțin Vânzătorului și sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanțele culorilor produselor/ambalajelor pot să difere ușor, datorită procesului de execuție a fotografiilor sau a setarilor monitorului utilizatorului/cumpărătorului. De asemenea pot apărea erori de natura tehnică sau de conținut, legate de specificații tehnice sau chiar de prețuri, stocuri sau disponibilitatea produselor, care pot aparea de exemplu la comenzile efectuate între orele de lucru ale vanzatorului, lista nefiind exhaustive.

3.2. Servicii electronice și funcționalități ale website-ului

3.2.1. În cadrul website-ului, Platforma pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:

  1. crearea Contului;
  2. utilizarea Coșului de Cumpărături;
  3. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile prezente;
  4. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul website-ului;
  5. trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
  6. crearea Listelor și interacţiunea cu secţiunea Favorite.

3.2.2. Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.

3.2.3. Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserului, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.

3.2.4. Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul website-ului:

  1. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de website. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
  3. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Platformă astfel încât să nu interfereze cu funcționarea acesteia;
  4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Platformă în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile prezente;
  5. să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;
  6. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
  7. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale www.sammills.com și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul www.sammills.com referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor.

3.3. COMUNICĂRI COMERCIALE. NEWSLETTER

3.3.1 Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul www.sammills.com , inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:

  1. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la SAM MILLS prin Newsletter; sau
  2. prin contactarea SAM MILLS.

3.3.2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

3.3.3. Dupa cel mult 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email inscrisă de Cumpărător în Cont sau utilizată pentru confirmarea comenzii și derulării relației contractuale. In acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumparatori de pe Site și se implică activ in dezvoltarea de noi Servicii și in detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor. De asemenea, în acest fel, Platforma oferă acces la recenziile consumatorilor (cumpărătorilor) privind produsele și garantează că recenziile publicate provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul. Recenziile care nu provin de la persoane care au utilizat sau au achiziționat produsul vor fi sterșe.

4. CONDUITA UTILIZATORULUI

4.1 Prin accesarea site-ului Utilizatorii iau la cunoștința cu privire la necesitatea respectării normelor legale în vigoare, să acționeze invariabil în conformitate cu bunele moravuri și să nu distrugă în niciun fel reputația și drepturile Societății/Platformei.

4.2. Nu este permisă utilizarea acestui site:

a) în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;

b) în orice scop care nu este permis de lege;

c) pentru a distribui reclame de orice fel sau să comunicați mesaje false sau inșelătoare de orice fel (comentarii defăimătorii, review-uri lăsate cu intenția de a crea o imagine negativă, comentarii care nu reflectă realitatea, etc.);

d) pentru accesarea sau să încercarea de accesa date ale altor utilizatori ai site-ului, pătrunderea sau accesarea oricarei dintre măsurile de securitate referitoare la site;

e) introducerea oricărui program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea site-ului, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, denial of services, worms, cai troieni, viruși sau orice alt software sau hardware cu acest scop;

5. LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE

5.1 Societatea poate utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți, cu acordul acestora. În cazul în care dumneavoastră le accesați, nu suntem responsabili pentru modalitatea în care le utilizați, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul website-ului www.sammills.com. În acest caz aveți obligația de a consulta Termenii și Condițiile, precum și Politicile fiecărei platforme externe.

5.2 În cazul în care aplicații/platforme/website-uri terțe oferă link-uri către conținutul www.sammills.com nu înseamnă implicit că avem o legătură cu website-ul respectiv sau să prezumați asocierea sau afilierea noastră la/cu acele aplicații/platforme/website-uri.

6. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

6.1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul www.sammills.com de către Vânzător, în special drepturile de autor, numele şi sigla (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului. Clientul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a website-ului.

6.2. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Societății, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.

6.3. Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de SAM MILLS, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Societății asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Societății.

6.4. Societatea poate oferi Clientului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei www.sammills.com. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei www.sammills.com.

6.5. Utilizarea pe www.sammills.com a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru Societatea respectiva. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei www.sammills.com.

6.6. Niciun Continut transmis catre Client, Utilizator sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Societatii fata de respectivul continut.

7. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

7.1. Societatea nu garantează că platforma www.sammills.com, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de subscrisa sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.sammills.com pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea www.sammills.com sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.sammills.com.

7.2. Societatea nu poate fi făcută răspunzătoare pentru vreo pierdere, distrugere, sau cheltuială care pot decurge din accesul sau utilizarea prezentului site sau pentru daunele produse din accesarea sau utilizarea informațiilor sau datelor din articolele și documentele afișate și nu oferă niciun fel de garanții pentru veridicitatea acestora.

7.3. Informațiile incluse în www.sammills.com au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Societății la adresa de contact de la secțiunea de CONTACT pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.

7.4. Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor www.sammills.com.

7.5. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.sammills.com, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.sammills.com.

7.6. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului său.

8. PUBLICITATEA

8.1 Societatea Societatea poate afisa reclame la produsele ori serviciile din oferta sa precum și la produse ori servicii apartinand terților. Prin utilizarea paginii www.sammills.com si prin acceptarea Termenilor si Condițiilor de utilizare, precum și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

9. MODIFICĂRI

9.1 Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Termenilor și Condițiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a Utilizatorului.

9.2 Societatatea își rezervă dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic, ceea ce ar putea crea imposibilitatea accesării sau utilizării platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

9.3 Informațiile din acest site au fost introduse cu scopul de transmite informații actualizate. Societatea asigură că depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor neconcordanțe în cazul în care există

10. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE

10.1 Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii le vor furniza pe pagina Companiei sau reprezentanților acestora.

10.2 Pentru mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, prelucrarea și stocarea acestora, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate afișată pe site.

10.3. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Societății.

10.4. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Societatii acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Societatea sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Societatea nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

10.5. Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Companiei. Cu toate acestea, încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea platformei.

10.6. Societatea recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

10.7. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor Companiei sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.

11.2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 10 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.

11.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

12. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

12.1. Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

12.2. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

12.3. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din Satu Mare, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor www.sammills.com parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor www.sammills.com se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

13.2. Prevederile Termenilor şi Condițiilor SAM MILLS se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.

13.3. Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.

14. SUPORT

14.1. Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie la datele de contact din secțiunea CONTACT

14.2. Cererile primite pe email vor fi soluționate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Acești Termeni și Condiții au fost ultima dată actualizați la data de 21.11.2023.